نرخ موفقیت باروری از طریق( ART) به عوامل مختلفی از جمله سن بیمار و تعداد جنین های منتقل شده بستگی دارد.
خانم هایی که از تخمک های خود برای درمان استفاده میکنند(به خصوص سن بالای ۳۰ سال) از شانس بارداری کمتری برخوردار هستند.
همچنین باید توجه داشته باشیم که با افزایش سن به ویژه سن بالای ۴۰ سال سقط جنین افزایش میابد که به همین منظور منجر به کاهش نرخ موفقیت می شود.
میزان موفقیت ART براساس تعداد جنین های منتقل شده در روز ترانسفر متفاوت است.با این حال , انتقال جنین های بیشتر در یک روز انجام نمی شود.